Kegelen voor gehandicapten

ACTIVITEITEN

Elke 2 weken kegelen een aantal licht verstandelijk gehandicapten in ons kegelcentrum in Heumen.

Op de sub-pagina's kunt u verslagen vinden van de voor hen georganiseerde activiteiten.

Indien U informatie wil over het kegelen van de KLVG neem dan contact op met Co Jansen, voorzitter van de KLVG, op telefoonnummer
06-4486 8209.

Mailen kan ook via co.marga02@gmail.com