Nieuws / mededelingen

Vergaderingen

Het bestuur van de Nijmeegse Kegelbond vergadert behoudens in de maanden juni, juli en september in principe de eerste dinsdag van de maand.

De besproken onderwerpen en besluiten of mededelingen zullen zonodig worden gepubliceerd op deze pagina.