Stichting Nijmeegs Kegelcentrum

HISTORIE

Vóór de oorlog werd er gekegeld in een speciaal kegelhuis. Helaas weggebombardeerd.

Historie van het kegelcentrum in Nijmegen

Nadat er geruime tijd werd gekegeld in Terminus te Nijmegen ontstond  de behoefte om een eigen kegelcentrum te creëren. De eerste informele besprekingen met gemeente Nijmegen vonden plaats in de loop van 1969. Het grote voorbeeld was het kegelhuis in Zwolle met zijn 10 banen. Op 2 april 1970 aan B&W van Nijmegen een overzicht geboden voor de exploitatie van een kegelcentrum, dat door architect H. van den Boogaard was ontworpen. De commissie die bestond uit J. ter Horst en P. Schekman te Nijmegen en A.J. Krueger te Arnhem. Deze commissie was voornemens een stichting op te richten en vroeg de gemeente de grond beschikbaar te stellen.

Op 29-4-1970 werd de Stichting Nijmeegs Kegelcentrum opgericht met als leden de heren  ter Horst,  Krueger,  Schekman,  van den Boogaard,  Dyker, Smolders en  Fikkert met als dagelijks bestuur de heren Schekman, ter Horst en Krueger die de animatoren waren

In 1971 werd de gemeente gevraagd om garant te staan voor een bedrag  om zodoende een financiering te verkrijgen voor de bouwkosten.

Er waren plannen bij de gemeente om op de  toen aan de Heyendaalseweg gelegen ijsbaan een skischans en curlingbaan te construeren. Dit zou een uitstekende plaats zijn voor een kegelbaan met restaurant dat uitkijkt op de skischans.

De gemeente wilde niet akkoord gaan met de garantievraag en wilde wel in combinatie met een bowlingcentrum verder praten. Contact werd gelegd met Brunswick Bowling-Bowling Centre,  dat echter te kennen ‘geen cent’ bij te dragen aan  de bijbouw voor het kegelen. Op 22-6-1971 heeft de heer Oldenborgh zich als geïnteresseerde gemeld voor een bowlingcentrum.

Met een nieuwe opzet, bowling en kegelen onder een kap, wordt de garantievraag teruggebracht. De heer Massink van de gemeente Nijmegen wil wel de grond in erfpacht geven.

Na wat goedkeuringsproblemen  van het Ministerie van Economische Zaken bij de Bowling wordt met de bouw gestart, de kunstijsbaan blijft bestaan en de skischans en curlingbaan worden geschrapt.

Op woensdag 4 september 1974 wordt het Kegelcentrum officieel geopend door de heer Massink van de gemeente Nijmegen. In 1977 wordt de grond die in erfpacht was van de gemeente gekocht.

Omdat de bowling een commerciële activiteit is en het kegelen zonder winstoogmerk gebeurt groeien deze zaken toch uit elkaar en wordt in 1995 een scheidingswand geplaatst tussen de bowling- en kegelbanen om zodoende de dan in zwang zijnde disco-effecten op de bowlingbaan niet meer als storend te ervaren.

In 2000 worden de houten banen vervangen door kunststof banen, die niet meer gevoelig zijn voor de vochtigheidsgraad en temperatuur.

In de loop van 2014 zal de kegelbaan met een aanzienlijk aantal vernieuwingen, ondergebracht worden op de nieuwe locatie:

Bolder 18 6582 BZ Heumen

 

                 bestuur stichting Nijmeegse Kegelcentrum

 

Ger Hendriks           tel. 024-3773895              voorzitter

Jan Kok                    tel. 024-6962684              secretaris

Martien van Zuijlen                                          penningmeester

Wiel Hendrikx 

Rob Koopmans

Het is definitief!